Hoe leg ik een extra groep aan?

Let op: dit is een lastige klus! Als u geen ervaring heeft met elektriciteit, dan wordt het u afgeraden om zelf een extra groep aan te leggen.

Extra groep aanleggen

Wanneer niet alle apparaten in huis op de huidige groepen passen kunt u een extra groep aanleggen. Dit doet u door een extra zekering te plaatsen in de meterkast. Hiervoor moet wel eerst een nieuwe leiding worden gemaakt. Hieronder wordt er stap voor stap beschreven hoe u dit doet. Mocht u er zelf niet heel veel vertrouwen in hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een elektricien bij u in de regio, of direct bellen naar 085 - 580 48 00.

Stappenplan extra zekering plaatsen

  • Als eerste moet de stroom worden uitgeschakeld met de hoofdschakelaar.
  • Daarna kunt u het front van de meterkast eraf halen om met de spanningszoeker te controleren dat er echt geen spanning meer op staat.
  • Wanneer u er zeker van bent dat er geen spanning meer op staat kunt u de bruine draad van de nieuw aangelegde leiding aan de L-aansluiting aan de bovenzijde van de nieuwe zekering vastmaken.
  • Nu kunt u de blauwe draad van de nieuwe leiding aan de N-aansluiting van ze zekering bevestigen.
  • Sluit daarna nog de geel-groene aardedraad aan op het gemeenschappelijke aarde-verdeelblok dat onder de zekering zit. Dit wordt aangegeven met het symbool voor aarde dat bestaat uit 3 lijnen onder elkaar.
  • Als de draden bevestigd zijn kan de nieuwe zekering voor de extra groep in de kunststof richel van de groepenkast worden geklikt.
  • De onderste polen van de zekering moeten nu nog worden aangesloten op de polen die zich aan de bovenzijde van de aardlekschakelaar bevinden. Hiervoor kunt u 6mm dik installatiedraad gebruiken. De bruine draad gaat van de zekering naar de linkerpool op de aardlekschakelaar en de blauwe naar de rechterpool.

De nieuwe groep inschakelen

Verwijder uit het front van de groepenkast een afdekplaatje om ruimte te creëren voor de extra groep. Sluit de groepenkast en draai de hoofdschakelaar om, om de nieuwe zekering te testen. Controleer ook of de spanning op de nieuwe leiding wegvalt als de hoofdschakelaar weer wordt uitgeschakeld.

Heeft u niet de ervaring die nodig is? Of heeft u een groep nodig met krachtstroom? Schakel dan een elektricien bij u in de regio in.