Sterkin

Sterkin Erkend – De Echte Installateur

Sterkin is een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van veilige installaties. Hun keurmerk “De Echte Installateur” is erkend en toont onder andere de kwaliteit van elektrotechnische installateurs aan. Vakmannen moeten vooral voldoen aan eisen op het gebied van kennis, apparatuur en gereedschap. De stichting zorgt ook dat installateurs hun kennis op peil houden en op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. Sterkin geeft vakbladen uit en organiseert bijeenkomsten voor installateurs in allerlei takken van het vak.

Kwaliteit en inspectie

Om kwaliteit en veiligheid te waarborgen voert Sterkin inspecties uit van het werk dat elektriciens leveren. Een onafhankelijk gecontracteerd inspectiebedrijf controleert 5 tot 10 klussen die de installateur recent heeft afgeleverd. De inspectie vindt plaats bij de klant en de elektricien moet zelf ook aanwezig zijn. Het eindrapport zal voldoende kwaliteit moeten aanwijzen. Deze keuring staat vooral in het teken van veiligheidsvoorwaarden. Na erkenning wordt het werk van de installateur regelmatig opnieuw getoetst en steekproefsgewijs gecontroleerd.

Erkende elektriciens

Door te kiezen voor een elektricien met het label “De Echte Installateur” weet u zeker dat u een vakman in huis haalt. Een erkende installateur voldoet aan veiligheidsnormen en heeft bovendien de juiste materialen in huis. Eenmalige erkenning is niet genoeg: de elektricien moet zowel kennis als vaardigheden op peil houden. Sterkin zet zich in om nieuwe kennis makkelijk beschikbaar te maken.